Sydämellisesti tervetuloa Laulelmaan! Laulelma tarjoaa psykologi- ja terapiapalveluita Jyväskylässä niin yksilöille kuin yhteisöillekin. Laulelman toimintaa ohjaavat

  • tasavertainen, tutkiva yhteistyö

  • hyväksyvä tietoinen läsnäolo

  • myötätuntoinen suhtautuminen itseen ja muihin

  • musiikki ja muut luovat menetelmät

Ajankohtaista

EMDR-TERAPIA TRAUMOJEN HOIDOSSA

Syksyllä 2020 valmistuin EMDR-terapeutiksi. EMDR on silmänliikkeisiin perustuva traumanpurkumenetelmä. Käytän EMDR-menetelmää osana kuntoutuspsykoterapioita. Yksittäisten traumakokemusten jäsentämiseen voit saada apua EMDR-menetelmästä myös lyhytterapiassa. Kysy lisätietoja!