top of page

Palvelut

Kognitiivinen psykoterapia

"Kognitiivinen psykoterapia sisältää useita psykoterapiamuotoja. Näillä on yhteiset juuret, mutta painotukset ja työskentelytavat vaihtelevat.

Keskeisiä terapiatyöskentelyn kohteita ovat asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset ja niihin liittyvät hankalat tunteet. Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa. Terapiassa myös kokeillaan ja harjoitellaan uudenlaista käyttäytymistä ja toimintatapoja. Kognitiivisessa psykoterapiassa voidaankin hyödyntää erilaisia käyttäytymisterapian työtapoja, esimerkiksi altistusta."

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n sivulta.

Kuntoutuspsykoterapia

Toimin KELAn palveluntuottajana kuntoutuspsykoterapioissa. Tällä hetkellä kaikki KELA:n kuntoutuspsykoterapiapaikat ovat täynnä.

EMDR-terapia

Teen noin 5-10 tapaamisen EMDR-terapioita, joiden tavoitteena on käsitellä jotain elämääsi rajoittavaa vaikeaa kokemusta tai nykyisyyttä häiritseviä muistoja. Käsiteltävä traumakokemus voi liittyä esimerkiksi onnettomuuteen tai kaltoinkohteluun. 

Lyhytpsykoterapia

Noin 5-20 kerran lyhytpsykoterapia antaa puitteet työskennellä tiettyjen teemojen äärellä esimerkiksi kriisiytyneessä tai kuormittuneessa elämäntilanteessa. 

Neurosonic-rentoutus osana terapiakäyntiä

Halutessasi voit yhdistää terapiakäyntiin noin 30min kestävän neurosonic-rentoutuksen. Mekaanisesti matalataajuista ääniaaltoa tuottava neurosonic-patja värähtelee rentouttaen ja rauhoittaen kehoa. Erityisesti stressiin liittyvissä uniongelmissa neurosonic-rentoutus voi tuoda tukea rentoutumisen opetteluun, mitä taitoa tarvitaan hyvän yöunen takaamiseksi. Myös kipuongelmissa neurosonic voi tuoda helpotusta.

 

Työhyvinvointipalvelut

 

Tarjoan coaching palveluita työelämän murrosvaiheesiin esimerkiksi esihenkilötyöskentelyn tueksi. Kysy lisää, niin suunnitellaan muutaman tapaamisen coachingprosessi juuri teidän tarpeisiinne.

Teen tilauksesta tarpeisiinne sopivia koulutuksia. Aiheina mm.

  • Tietoisuustaidot eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo

  • Itsemyötätunto

  • Tunnista stressisi

  • Työuupumus

  • Unenhuolto

  • Kognitiivinen ergonomia

  • Assertiivisuus eli Joustava jämäkkyys

 

Pidän myös työyhteisöille suunnattuja, kokemuksellisia koulutusprosesseja esimerkiksi vahvistamaan yhteisön vuorovaikutusta ja voimavaroja. Menetelminä keskustelun lisäksi musiikki ja muut luovat keinot.

 

Kysy tarjous – suunnittelen koulutukset yksilöllisiin tarpeisiinne!

 

Kiinnostuitko palveluistani? Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä, miten voin auttaa Sinua parhaiten.

bottom of page