top of page

Esittely

Minä olen Elisa Jaala - psykologi, musiikkiterapeutti ja kognitiivinen psykoterapeutti. Loputon kiinnostuksen kohteeni on ihminen. Psykologina ja psykoterapeuttina ei tule koskaan valmiiksi, vaan jokainen asiakkaani opettaa minulle aina jotain uutta ihmisyydestä. Olen onnekas saadessani tehdä juuri tätä työtä ja nähdä aina uudestaan, kun ihmiset astuvat vahvemmin omaan voimaansa.  Siihen tarvitaan usein omien ajatusten ja tunteiden tiedostamista, traumakokemusten jäsentämistä, itsemyötätunnon kehittämistä sekä omien arvojen mukaisia, tietoisia valintoja ja tekoja. Tähän tärkeään työhön tarjoan ammattitaitoni tueksesi turvallisessa, myötäelävässä ja kuuntelevassa läsnäolossa.

Anna Elisa.jpg

Keskeisimmät koulutukset

1998 Musiikkiterapeutti (AMK)

2006 Psykologian maisteri, sivuaineina mm. draamakasvatuksen opintoja

2015 Työterveyshuollon erikoistumisopinnot

​2020 Kognitiivinen psykoterapeutti (Jyväskylän yliopisto ja Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry)

2020 EMDR-terapeutti

2022 Sensomotorisen psykoterapian 1- tason opinnot (Nyanssi ja Sensorimotor Psychotherapy Instituten, käynnissä)

 

Keskeisimmät työkokemukset

1998-2001 musiikkiterapeuttina erityishuollon säätiössä, neurologiset lapsiasiakkaat

2001-2006 musiikkiterapeutti mielenterveysseuran alaisessa Tuettu Suru projektissa, läheisensä menettäneiden lasten ja nuorten sururyhmät, koulutukset, työnohjaukset, kirjoittaminen ja kehittäminen.

2006- 2008 kuntoutuspsykologina Herttuassa ja Imatran kylpylässä
2012 – 2019 kuntoutuspsykologina Peurungassa

2018 - 2019 työterveyspsykologina Seppälääkäreiden työterveyshuollossa

2019- työterveyspsykologina Mehiläisen työterveyshuollossa

2021 - psykologi/psykoterapeutti yksityisenä ammatinharjoittajana Laulelmassa

bottom of page